{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Master Mexico - Axon

"Rozwiązania Master International poprawiły nasz proces rekrutacyjny poprzez dostarczenie narzędzia do szybkiego przegladu kandydtaów i wyboru najlepszych dla nas cech oraz wymagań."

"Master poprawił jakość naszych decyzji rekrutacyjnych, którą mierzymy czynnikiem: średni czas rekrutacji. W chwili obecnej, ten czynnik został obniżony."

"Było to możliwe dzięki zastosowaniu funkcjonalnego rozwiąznia w zakresie ewaluacji, szybkiego generowania wyników oraz czytelnej informacji zwrotnej"

"Master daje nam wsparcie, dzieki któremu możemy poswięcić więcej uwagi generowaniu ekonomicznej, społecznej i osobistej wartości w ekosystemie biznesowym jaki tworzymy"

Category: Współpraca

Data: 13.05.2020