{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Test zdolności poznawczych ACE pomaga firmom wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko w oparciu o badanie potencjału. Test ocenia kompetencje w zakresie logicznego i analitycznego wnioskowania. Przewiduje wydajność i przyszły sukces na danym stanowisku.

Obecnie większość stanowisk pracy wymaga elastyczności i gotowości na zmiany. Kandydaci, których poszukujemy i znajdujemy rzadko posiadają wiedzę i doświadczenie w pełnie odpowiadające na obecne i przyszłe zadania na danym stanowisku. W zamian organizacje często decydują się na ludzi, którzy mają potencjał, by poprzez ciągłe uczenie się i dzięki zdolności rozumowania rozwijać swoje kompetencje i zadbać o rozwój stanowiska.

Ace pozwana na:

Ic Arrow Right Blue

ACE

ACE to test zdolności poznawczych, który mierzy trzy domeny poznawcze:

ACE to "power test" oparty na technologii Computer Adaptive Testing (CAT). Oznacza to, że ACE mierzy maksymalny potencjał poznawczy osoby, automatycznie dostosowując poziom trudności pytań do poziomu umiejętności osób badanych.

Oferuje możliwość regulowania złożonością, poziomem precyzji i czasem oceny. Jest on dostępny także w wersji niewerbalnej dla respondentów z dysleksją.

Obszary zastosowania

ACE nadaje się do stosowania u osób, u których niezbędna jest umiejętność zdobywania nowej wiedzy i / lub obsługi w czasie pracy złożonych problemów.

ACE jest stosowany przede wszystkim do:

Może być stosowany na wszystkich poziomach w organizacji tak dla pracowników jak menedżerów.

Języki i normy

ACE jest dostępny w języku duńskim, angielskim, francuskim, fińskim, niemieckim, włoskim, norweskim, polskim, rosyjskim, hiszpańskim i szwedzkim.

Dostępne są normy krajowe i międzynarodowe.

Sprowadzenie poprawności

ACE spełnia najwyższe międzynarodowe standardy profesjonalnych testów. Dostępna jest obszerna dokumentacja.

Ic Arrow Right Blue

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej ACE, wyślij nam e-mail na adres info@master-hr.pl

Chętnie odpowiemy!