{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Analiza danych w zarządzaniu talentami - jak sprawić, aby dane stały się wiedzą?

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych proces pozyskiwania i analizy danych w zarządzaniu talentami staje się coraz bardziej efektywny. W ten sposób o wiele skuteczniej można prowadzić nie tylko procesy rekrutacyjne, ale i zarządzać zespołem. Jak najlepiej wykorzystać takie informacje, aby przyniosły wymierne korzyści w firmie?

Zarządzanie talentami - wsparcie w planowaniu rozwoju

Zarządzanie talentami to zbiór procesów i działań, dzięki którym można lepiej poznać przyszłych i obecnych pracowników. Wykorzystując dostępne narzędzia psychometryczne, takie jak testy rekrutacyjne, motywacyjne czy osobowości zawodowej, łatwiej jest przydzielać ludzi do konkretnych funkcji i zadań. Pozwala to również na rozwój umiejętności czy kompetencji zgodnych z predyspozycjami danej osoby, tworzenie znacznie wydajniejszych zespołów, a także zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy dla kadry.

Skuteczne narzędzie w HR i biznesie

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że zawsze warto zaufać fachowcom. Jesteśmy firmą posiadającą ponad 35-letnie doświadczenie w budowaniu, rozwoju oraz dostarczaniu cyfrowych narzędzi psychometrycznych - Master Management Poland.

Oferujemy testy, które pomagają w optymalizacji procesów HR dotyczących pozyskiwania i rozwijania talentów w różnych organizacjach. Ponieważ testy są narzędziem cyfrowym, można je przeprowadzić wygodnie – w dowolnym miejscu, w różnych językach, a analiza wyników nie zajmuje dużo czasu. Posiadamy też akredytację m.in. takich organizacji jak International Test Commission, EFPA czy The British Psychological Society.

Zarówno testy, jak i Master People Platform są bardzo skutecznymi narzędziami, które umożliwiają nie tylko zdobywanie i analizę danych w zakresie zarządzania talentami. Służą również do tworzenia czytelnych raportów zgodnie z wyznaczonymi kryteriami, które można dowolnie modyfikować. Co więcej, wszystkie oferowane usługi są proste w obsłudze i atrakcyjne wizualnie, co ułatwia korzystanie z nich nawet osobom, które nie miały wcześniej styczności z tego typu narzędziami.

Analiza danych w zarządzaniu talentami - jak praktycznie wykorzystać uzyskane informacje?

Analiza danych w zarządzaniu talentami dotyczy pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz interpretowania uzyskanych danych w celu poznania, zrozumienia, planowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest wiele obszarów, w których można wykorzystać tę wiedzę. Oto kilka przykładów:

  • procesy rekrutacyjne (selekcja kandydatów, poznanie ich predyspozycji oraz mocnych i słabych stron);
  • eliminacja BIAS (wykluczenie z procesu rekrutacji świadomych i nieświadomych uprzedzeń, dzięki czemu wyrównują się szanse wszystkich kandydatów);
  • rozwój talentów (rozpoznawanie możliwości pracowników i wspieranie ich indywidualnego rozwoju poprzez przydzielanie do odpowiednich zadań i zespołów, kierowanie na szkolenia, kursy itp.);
  • wyszukiwanie przyszłych liderów (różnego rodzaju testy pomagają w znalezieniu osób o dużym potencjale, które mogą stać się wartościowymi liderami w firmie);
  • analiza wskaźników takich jak realizacja założonych celów, wydajności, efektywności itp.;
  • tworzenie struktur wewnątrz firmy (dobór pracowników na konkretne stanowiska zgodnie z ich osobowością, kompetencjami oraz doświadczeniem);
  • budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy (pracownicy chętniej aplikują do firm, które słyną z tego, że dają zatrudnionym osobom możliwości i przestrzeń do rozwoju osobistego).

Analiza danych w zarządzaniu talentami jest bardzo przydatna, jeśli zostanie wykonana przy pomocy odpowiednich narzędzi, a uzyskane dane zostaną dokładnie przeanalizowane oraz wykorzystane do wdrażania najlepszych rozwiązań.

Category: Wskazówki, Publikacje
Tags: talent, zarzadzanie, analiza, bigdata, data, dane

Data: 26.12.2023