{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Test typologiczny EASI ułatwia zrozumienie: co motywuje ludzi, co wspiera tworzenie zrównoważone i dobrze funkcjonujące zespoły. Pomaga także zwiększyć wydajność zespołów.

EASI jest narzędziem rzetelnie pokazującym, co motywuje pracowników, pomaga zidentyfikować ich potencjał i usprawnić komunikację.

Specjaliści HR i managerowie na całym świecie używają EASI do coachingu indywidualnego i grupowego, zarządzania konfliktami, planowania szkoleń z komunikacji i rozwoju programów przywództwa.

Korzystając z EASI:

 • możesz zidentyfikować typy osobowości w swoim zespole
 • odkryć co motywuje członków zespołu 
 • zbudować wspólne ramy, których celem będzie zbudowanie efektywnej komunikacji w zespole oraz z  poszczególnymi jego członkami 
 • możesz budować zwycięskie zespoły 
 • możesz tworzyć dynamiczne zespoły i zarządzać nimi na podstawie faktów dotyczących osobowości, a nie przeczuć
 • możesz kształtować postawy nadając dynamiki zespołom, czego efektem będzie komercyjny sukces

Model testu typologicznego EASI zbudowany jest w oparciu o pięcioczynnikowy model osobowości BIG FIVE (PMO) Paula Costy i Roberta McCrae. WIELKA PIĄTKA jest współczesną i wiodącą teorią w badaniach osobowości i znajduje potwierdzenie w badaniach na całym świecie, przez co można go nazwać międzykulturowym i uniwersalnym modelem. Analiza czynnikowa modelu EASI wykazała dobrą trafność konstrukcji w odniesieniu do modelu pięcioczynnikowego osobowości.

path

EASI

EASI jest testem typologicznym opartym na czterech czynnikach z pięcioczynnikowego modelu osobowości.

EASI dzieli ludzi na cztery podstawowe typy na podstawie ich wyników testu:

 • Entuzjasta
 • Analityk
 • Wspierający
 • Realizator

Często służy do rozwoju osób i grup, pomagając im w poprawie komunikacji. Jest to praktyczne narzędzie które pomaga sprostać codziennym wyzwaniom związanym z relacjami między pracownikami.

EASI składa się z dwóch części: zachowania i motywacji - które można stosować razem lub osobno w zależności od celu badania.

Obszary zastosowania

EASI jest narzędziem rozwojowym, może być stosowany na wszystkich poziomach w organizacji tak dla pracowników jak menedżerów.

Tworzy wartość w wielu kontekstach:

 • Rozwój i współpraca
 • Nauczanie / szkolenie
 • Budowanie zespołu
 • Indywidualny rozwój
 • Coaching
 • Doradztwo zawodowe
 • Ocena wyników pracowników
 • Rozwój kultury organizacyjnej

 

Języki i normy

EASI dostępny jest w języku polskim, duńskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, norweskim i szwedzkim.

Dostępne są normy krajowe i międzynarodowe.

Sprowadzenie poprawności

EASI spełnia najwyższe międzynarodowe standardy profesjonalnych testów. Dostępna jest obszerna dokumentacja.

Jeśli masz pytania lub chcesz wykonać test EASI, wyślij nam e-mail na adres info@master-hr.pl

lub zadzwoń pod numer +48 732 724 766

Chętnie odpowiemy!

cu