{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

MPA to test osobowości zawodowej, który bada 9 cech głównych, istotnych dla osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku pracy. MPA dostarcza wnikliwych informacji dotyczących osobowości kandydatów, pracowników i zespołów.

Zatrudnianie i rozwój talentów zapewniają organizacji długofalowe korzyści. Ale jak wybrać odpowiednią osobę? Jak zidentyfikować i rozwinąć jej potencjał? Jak budować zespoły zespoły nastawione na rozwój i wzrost?

MPA identyfikuje kluczowe zachowania wpływające na sukces pracownika na danym stanowisku. Jest to możliwe dzięki stworzeniu kryteriów w postaci kluczowych cech osobowości. Przejrzyste procesy wspomagające selekcję pomagają przy współpracy HR i managerów decydujących o zatrudnianiu. MPA wydobywa istotne informacje niezbędne do zatrudnienia właściwej osoby na każde stanowisko. Jest zintegrowane z platformą METIS, dzięki której możesz inteligentnie używać zgromadzone dane HR. Możesz porównywać dane najlepszych pracowników co pozwala ustalić jaki typ osobowości, który sprawdza się najlepiej na danym stanowisku. Te informacje pozwolą Ci wyselekcjonować właściwego kandydata na daną rolę. Możesz je też wykorzystać w pracy nad rozwojem talentów.

Praktyczne zastosowania MPA

  • Poprawa szybkości i jakości pozyskiwania pracowników.
  • Przyśpieszenie osiągnięcia pełnej zdolności nowych pracowników do realizacji swoich celów.
  • Wspieranie, inicjowanie, inspirowane działań prowadzących do zwiększenia efektywności w organizacji.
  • Ciągły, stały rozwój kultury przedsiębiorstwa, która wspiera budowanie zaangażowania pracowników i rozwój organizacji.
  • Budowanie, wzmacnianie i rozwoju marki pracodawcy.
  • Planowanie rozwoju talentów i analizowania potencjału pozostałych pracowników.
  • Rozwój umiejętności zarządzania i kompetencji liderskich wśród managerów.

ŁATWA I PŁYNNA SELEKCJA

MPA i platforma METIS, w ramach płynnego i efektywnego procesu, pozwalają ocenić dopasowanie kandydata do wymogów stanowiska pracy. Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom rozwiązania te wspierają Cię na każdym kroku. Nawet z udziałem wielu kandydatów proces rekrutacji staje się łatwy do przygotowania, wdrożenia i pomyślnego zakończenia.

Jasność informacji i przejrzystość procesów

MPA dostarcza istotnych informacji o cechach osobowości kandydata:
   + Definiowanie celów, wpływanie na innych i wyrażanie energii
   + Interakcje z ludźmi, zaufanie i wyrażanie emocji
   + Podejście do zadań, podejmowanie decyzji oraz zainteresowanie rozwojem i nowymi pomysłami

Przeczytaj więcej o MPA w naszej broszurze

Jeśli masz pytania lub chcesz wykonać test MPA, wyślij nam e-mail na adres info@master-hr.pl

lub zadzwoń pod numer +48 732 724 766

Chętnie odpowiemy!

cu