{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Cyfrowe rozwiązania dla HR, które warto znać!

Technologia odgrywa coraz większą rolę w prowadzeniu biznesu, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym managerowie mogą ją skutecznie wykorzystywać w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poniżej prezentujemy trzy propozycje, które mogą poprawić jakość i wydajność pracy firmy w zakresie HR.

Dobry początek, czyli narzędzia rekrutacyjne

Sukces organizacji zależy od wielu czynników, a jednym z najważniejszych jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. Jeżeli pozyskasz ludzi kompetentnych i dobrze wykorzystasz ich doświadczenie oraz talenty, a w dodatku uda Ci się stworzyć dobrze współpracujący ze sobą zespół, będzie to miało ogromny wpływ na rozwój oraz osiągnięcia firmy.

W procesie zatrudniania kadry pomogą cyfrowe narzędzia rekrutacyjne, które zdecydowanie go usprawnią, a także zwiększą jego skuteczność. Tego typu rozwiązania będą w stanie nie tylko zebrać dane o wszystkich kandydatach, ale również je przeanalizować. Dzięki temu już na etapie otrzymywania CV można zrobić pierwszą, bardzo dokładną selekcję aplikacji, co znacznie zawęzi grono osób, z którymi będzie trzeba się skontaktować na kolejnych etapach.

Cyfrowe wsparcie ścieżki zawodowej pracowników

Nie wystarczy jedynie zatrudnić kandydata i umieścić go na konkretnym stanowisku. Trzeba jeszcze dać mu możliwość rozwoju i samorealizacji. Dlatego warto poznać swoich pracowników, nie tylko od strony ich doświadczeń czy kwalifikacji. Wiedza o tym, w jakim kierunku chcą się rozwijać oraz jakie mają talenty, ułatwi dostosowanie indywidualnych planów rozwoju, które można wspólnie realizować. W jaki sposób to zrobić?
Z pomocą przychodzą specjalne narzędzia psychometryczne stworzone przez Master: Master Management - Platforma diagnostyczno-rozwojowa (master-hr.pl)

Pomagają one w zarządzaniu talentami pracowników. W ofercie są rzetelne, certyfikowane testy akredytowane między innymi przez EFPA oraz International Test Commission. Dzięki takim testom można poznać osobowość, zdolności umysłowe czy predyspozycje konkretnych osób, co pomoże w stworzeniu ich obiektywnego profilu. W ten sposób łatwiej sprawdzić, na jakim stanowisku najlepiej odnajdzie się dany pracownik oraz jaki jest jego potencjał.

Mając określony profil pracownika i znając jego mocne oraz słabe strony, można go skierować na najbardziej przydatne na jego stanowisku kursy czy szkolenia, aby rozwijać jego potencjał lub uzupełniać pewne braki. Umożliwia to również wyszukiwanie wśród pracowników osób, które będą się najlepiej nadawały na stanowiska liderskie.

Systemy HRMS – łatwiejsza organizacja w firmie

Skrót HRMS oznacza system Zarządzania Zasobami Ludzkimi. To bardzo kompleksowe i obszerne oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie organizacją w jednym systemie.
Co oferuje takie narzędzie?
● Wsparcie procesów rekrutacyjnych (umożliwia tworzenie i publikowanie ofert pracy, gromadzenie aplikacji, przeprowadzanie selekcji kandydatów, opracowywanie grafików rozmów kwalifikacyjnych, nadzorowanie postępu procesu rekrutacyjnego oraz magazynowanie informacji pozyskanych od kandydatów i wsparcie onboardingu pracowników);
● zarządzanie kadrami (umożliwia przechowywanie i zarządzanie danymi personalnymi pracowników);
● e-learning (planowanie szkoleń oraz kursów i ocenianie ich wyników);
● system wynagrodzeń (śledzenie czasu pracy, tworzenie list płac, zarządzanie programami motywacyjnymi oraz świadczeniami socjalnymi w firmie);
● monitorowanie czasu pracy (listy obecności, urlopy, dni wolne od pracy, święta itd.);
● samodzielna obsługa konta pracownika (dostęp do własnych danych personalnych, rejestrowanie godzin pracy, zgłaszanie urlopu itp.);
● tworzenie analiz i raportów w zakresie HR.

Istnieje wiele przydatnych narzędzi cyfrowych, które mogą nie tylko ułatwić zarządzanie firmą, ale i poprawić efektywność oraz zmniejszyć koszty ponoszone przy prowadzeniu działalności. Najważniejsze, aby je dobrać do własnych potrzeb i w pełni wykorzystywać ich możliwości.

Category: Wskazówki, Publikacje
Tags: narzędzia, Testy, HR, HRSM, Master

Data: 08.08.2023