{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Gen Z: Zew&Zryw - Dynamiczny pracownik - raport Master

Wielopokoleniowość na rynku pracy jest niezwykle popularnym tematem. Z jednej strony zmiany społeczne i sytuacja ekonomiczna sprawiają, że coraz więcej osób w wieku emerytalnym pozostaje na rynku pracy i jest aktywna zawodowo, z drugiej swoją obecność na rynku coraz mocniej zaznaczają osoby urodzone po 2000 r.

Generacja Z to ludzie urodzeni od roku 1995 do 2012. Najstarsi przedstawiciele i przedstawicielki tzw. pokolenia Z mają dziś 28 lat i często pełnią już role managerskie i eksperckie. Jednocześnie, są jedną z najczęściej opisywanych grup na rynku pracy. Warto uchwycić skąd w danym pokoleniu tak niesamowity pęd do zmiany w obszarze osobistym i zawodowym.

Zarówno „zetki”, jak i ich młodsi koledzy i koleżanki, uczą społeczeństwa nowego spojrzenia i stawiają jasne wymagania, np. stosowania widełek płacowych w procesach rekrutacyjnych czy jasnego rozgraniczenia pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Czy takich zjawisk jest więcej? Czy zostaną z nami na dłużej? Czy mówimy jedynie o trendzie, czy modzie? Musimy mieć na uwadze, jak istotna jest wiedza o Pokoleniu Z, które do 2030 r. będzie stanowiło 75% osób w wieku produkcyjnym.

Generacja Z z każdym dniem zyskuje na znaczeniu jako pracownicy, którzy kształtują kultury organizacyjne firm. Świat realny łączą
z wirtualnym, a swoje potrzeby i oczekiwania chcą realizować tu i teraz, jak nauczył ich mobile, social czy aplikacje. Dostrzegamy w Gen Z zmiany, które zachodzą w społeczeństwie, kulturze, biznesie i środowisku pracy.

Celem raportu „Master - Gen Z: Zew&Zryw” jest spojrzenie panoptykalne. Zadaliśmy młodym, czynnym zawodowo ludziom pytania o zadowolenie z pracy, chęć uczestnictwa w rozmowach rekrutacyjnych, możliwość decydowania o trybie pracy, wpływie pandemii i wojny w Ukrainie na ich postrzeganie obecnego miejsca pracy i chęci zmiany pracodawcy w ciągu najbliższych miesięcy.

Chcieliśmy poznać bezpośredni głos Pokolenia Z bez oceny, bez wszechobecnego subiektywnego zdania. Osoby, które wzięły udział w badaniu, wypełniły ankietę, a następnie otrzymały test osobowości zawodowej - MPA - Master Person Analysis. Dzięki temu, oprócz odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku przedstawicieli i przedstawicielek tego pokolenia do ich miejsca pracy, otrzymaliśmy unikalne spojrzenie na „zetki” w kontekście dziewięciu podstawowych właściwości MPA, m.in. ukierunkowania na osiągnięcia, kontroli emocjonalnej czy energii w działaniu.

Z badania wyłania się fascynujący obraz dynamicznego pracownika, poszukującego jednocześnie stabilności i zmiany. Wartością jest life-work balance oraz zaufanie, jakim powinien ich obdarzyć przełożony/a. Pokolenie „Z” poszukuje ciągłej informacji zwrotnej o swojej pracy. Oczekuje partnerstwa, a nie hierarchiczności.

Zapraszamy do lektury raportu Master - Gen Z: Zew&Zryw - Dynamiczny pracownik. Pobierz autorski, darmowy raport:

GeneracjaZ - raport Zew&Zryw - Master - MPA - Dynamiczny pracownik (master-hr.pl)

Category: Współpraca
Tags: GenZ, GeneracjaZ, ZewiZryw, Zew&Zryw, DynamicznyPracownik, MPA, MasterPersonAnalysis, Master, RaportGenZ

Data: 19.10.2023