{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Ile może kosztować nieudana rekrutacja i jak temu zapobiec?

Rekrutacja jest jednym z kluczowych procesów w organizacji. Wybór odpowiedniego talentu może wpłynąć na sukces firmy, podczas gdy złe dopasowanie może prowadzić do znaczących kosztów. Według badań Sedlak&Sedlak i PwC koszt nieudanej rekrutacji szacuje się na poziomie rocznej pensji pracownika. W tym artykule omówimy te koszty i przyjrzymy się, jak można im zapobiec.

Koszty bezpośrednie nieudanej rekrutacji

Ogłoszenia i agencje rekrutacyjne

Publikacja ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych lub korzystanie z usług agencji rekrutacyjnych może być kosztowne. W przypadku wielokrotnego przeprowadzania procesu rekrutacji, koszty te mogą się gromadzić.

Proces wyboru

Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, assessmentów i innych etapów procesu selekcji zajmuje czas, co także generuje koszty. Nie tylko pracownicy HR, ale również menedżerowie i inne osoby zaangażowane w proces, mogą spędzić znaczącą ilość czasu na selekcji niewłaściwych kandydatów.

Szkolenia, Pre i Onboarding

Wdrażanie nowego pracownika również wymaga inwestycji w szkolenie i zasoby. Jeśli osoba nie jest odpowiednia dla stanowiska, te koszty mogą być stracone.

---------------------

Koszty pośrednie

Strata produktywności

Nieudanie zrekrutowany pracownik pochłania zasoby zespołu, a brak odpowiedniej osoby na stanowisku może prowadzić do opóźnień w projektach.

Wpływ na wizerunek firmy

Zła reputacja w procesie rekrutacji może odstraszyć przyszłych kandydatów i także klientów.

Koszty morale

Zła rekrutacja może obniżyć morale w zespole, prowadząc do spadku wydajności i zwiększonego obrotu pracownikami. Pracownicy muszą przejąć obowiązki na czas rekrutacji i wdrożenia nowej osoby.

------------------------------------------

Jak zapobiec nieudanej rekrutacji?

Dokładna analiza stanowiska

Rozpocznij od zrozumienia, czego naprawdę potrzebujesz od kandydata. Dokładny opis stanowiska i oczekiwania pomogą w lepszym dopasowaniu. Stwórz kryteria dla danego stanowiska i roli. Badaj kandydatów za pomocą trafnych i rzetelnych testów osobowości czy poznawczych aby sprawdzić dopasowanie do zakładanych kryteriów i stanowiska.

Ulepsz proces wyboru

Wprowadź sprawdzone metody oceny, takie jak wywiady pogłębione, testy osobowości, testy umiejętności, poznawcze czy symulacje zadań.

Inwestuj w kulturę organizacyjną oraz strategię HR

Kultura firmy powinna być integralną częścią procesu rekrutacji, pomagając znaleźć kandydatów, którzy będą dobrze współgrać z zespołem. Ważna jest także strategia HR spójna z celem, misją, wizją organizacji oraz zasadami DEI (Diversity, Equity & Inclusion).

Regularna komunikacja i publikacja widełek stanowiskowych

Jasna i przejrzysta komunikacja w procesie rekrutacji może zminimalizować nieporozumienia i niewłaściwe dopasowania. Publikuj opis roili i wymagania oraz widełki dla danego stanowiska to eliminuje nieporozumienia w kolejnych etapach rekrutacji.

Dziel się feedback'iem z kandydatem_tką

Informacja zwrotna poszerza wiedzę kandydata o własnych cechach i wpływa pozytywnie na employer branding.

Monitorowanie i ocena procesu

Regularna analiza procesu rekrutacji, optymalizacja oraz stosowanie obiektywnych narzędzi pomoże zidentyfikować i wyeliminować słabe punkty.

-----------------

Podsumowanie

Nieudana rekrutacja jest więcej niż błędem - to kosztowna pomyłka, która może mieć długotrwały wpływ na organizację. Zrozumienie tych kosztów i inwestowanie w strategiczny i dobrze przemyślany proces rekrutacji może prowadzić do lepszego dopasowania, wyższej produktywności i pozytywnego wpływu na ogólną kulturę firmy. To inwestycja, która przynosi realne korzyści, a jej zrozumienie i zastosowanie może prowadzić do trwałego sukcesu organizacji.

Category: Artykuły, Współpraca

Data: 11.08.2023