{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Ile trwa test kognitywny i jakiej wiedzy o kandydacie nam dostarczy?

Coraz częściej procesy rekrutacyjne wykorzystują testy kognitywne, które pozwalają na poznanie potencjału poznawczego kandydata. Odpowiednio dobrane rozwiązania gwarantują nie tylko uzyskanie obiektywnego wyniku, ale również zaoszczędzenie czasu.

Testy psychologiczne w rekrutacji

Rekrutacja pracowników w nowoczesnym środowisku biznesowym skupia się przede wszystkim na stworzeniu jak najdokładniejszego i najbardziej obiektywnego profilu każdego kandydata. Standardowa rozmowa rekrutacyjna uwzględniająca badanie kompetencji twardych i miękkich nie jest wobec tego wystarczająca. Przede wszystkim zawsze jest obarczona ryzykiem subiektywnego podejścia do konkretnego talentu. Poza tym nie pozwala na analizę niezwykle ważnego obszaru, jakim jest zdolność kandydata do przyswajania informacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

W związku z tym na coraz szerszą skalę wykorzystywane są testy psychologiczne w rekrutacji. Obejmują wiele rodzajów badań: od testów osobowości skupiających się na określeniu cech charakteru i predyspozycji kandydata przez testy zdolności aż po testy na funkcje kognitywne.

Kiedy warto zastosować testy kognitywne?

Badanie zdolności poznawczych pozwala ocenić w miarodajny sposób kompetencje niezwykle ważne w przypadku nowoczesnych branż i stanowisk, w których kandydat musi wyróżniać się umiejętnością logicznego myślenia, analizy informacji i podejmowania decyzji. Zaawansowane testy kognitywne badają wrodzony potencjał konkretnej osoby. Obrazują, jak przebiega proces myślenia i samo uczenie. Kognitywne badania w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów testów psychologicznych umożliwiają zaoszczędzenie czasu i uzyskanie bardzo precyzyjnych i jednoznacznych wyników. Wiele zależy jednak od konkretnej metody i sposobu przeprowadzania testu.

Ile czasu zajmuje test poznawczy?

Jednym z kluczowych aspektów pozwalających ocenić jakość i skuteczność procesu rekrutacji jest jego długość. Im sprawniej prowadzony, tym większa oszczędność z perspektywy organizacji. W oczywisty sposób wpływa to również na doświadczenia samych kandydatów. Nie oznacza to jednak, że konieczne będzie rezygnowanie z badania zdolności poznawczych osób uczestniczących w procesie. Zminimalizować czas niezbędny na uzyskanie obiektywnego wyniku pozwalają przeprowadzane nas w Master profesjonalne testy kognitywne.

Jest to możliwe dzięki power testom ACE, które wykorzystują technologię Komputerowego Testu Adaptacyjnego. Dzięki inteligentnemu dostosowaniu pytań do umiejętności badanej osoby badanie trwa kilkadziesiąt minut. Może być przeprowadzone w każdym przypadku, również jeśli kandydat jest dyslektykiem.

Czego dowiesz się dzięki badaniu?

Testy kognitywne ACE weryfikują przestrzenną, werbalną i numeryczną domenę poznawczą, dzięki czemu umożliwia kompleksowe przyjrzenie się funkcjom kognitywnym talentu. W ten sposób można przede wszystkim ocenić zdolność do logicznego myślenia, analizy informacji, wyciągania wniosków i podejmowania na tej bazie decyzji.

To natomiast przekłada się bezpośrednio na wiele zachowań istotnych na współczesnym rynku. Wysoki poziom inteligencji poznawczej oznacza, że kandydat potrafi szybko przyswajać informacje, uczyć się nowych rzeczy, radzić sobie ze złożonymi problemami, analizować dane i wyciągać wnioski. To wobec tego umiejętności kluczowe w wielu branżach i zawodach, szczególnie cenne w przypadku stanowisk managerskich oraz wymagających kreatywności i logicznego myślenia. Testy poznawcze są najlepszym, najszybszym i najbardziej obiektywnym sposobem ich weryfikacji.

Category: Wskazówki, Publikacje
Tags: testkognitywny, testpoznawczy, rekrutacja

Data: 18.01.2024