{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Jak zatrzymać w organizacji najbardziej utalentowanych pracowników?

Tak jak rynek pracy, oczekiwania i potrzeby pracowników również ulegają zmianie. Jak sprawić, aby firma była postrzegana jako atrakcyjna? Dlaczego pracownicy chcą odejść i jak zatrzymać najbardziej utalentowanych członków zespołu? Oto kilka istotnych informacji, które pomogą Ci się tego dowiedzieć.

Dlaczego pracownicy planują odejście z firmy?

Jest wiele powodów, które sprawiają, że pracownicy mogą zacząć się rozglądać za nowym miejscem zatrudnienia, szczególnie teraz, kiedy sytuacja gospodarcza w kraju dynamicznie się zmienia. Niezależnie od motywacji, jeśli nie zareaguje się na czas, można stracić utalentowanego i wykwalifikowanego pracownika, którego trudno będzie zastąpić.

Jakie są najczęstsze powody zmiany pracy?

 • zbyt niskie wynagrodzenie,
 • brak możliwości awansu - pionowego i poziomego
 • frustracja spowodowana brakiem perspektyw na rozwój i samorealizację,
 • nieprzyjazna atmosfera w zespole lub ogólnie w miejscu pracy, np. konflikty ze współpracownikami lub przełożonymi, mobbing,
 • przeciążenie obowiązkami i zbyt dużą liczbą nadgodzin oraz konieczność dyspozycyjności poza wyznaczonymi godzinami pracy,
 • wypalenie zawodowe,
 • niemożność uzgodnienia z pracodawcą elastycznych godzin pracy - praca hybrydowa.

Jakie sygnały mogą wskazywać, że pracownik myśli o zmianie pracy?

Jeśli zauważysz, że jeden z pracowników_czek rzadziej pojawia się w pracy, bierze zaległy urlop, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań lub robi to niestarannie albo nieterminowo bądź ograniczył kontakty ze współpracownikami – zainteresuj się tym. Szczególnie jeżeli takie zmiany pojawiły się nagle, a dotyczą osoby, która do tej pory była jednym z najlepszych pracowników.

Czasem wystarczy przeprowadzić szczerą rozmowę. Może się okazać, że pracownik ma po prostu kłopoty w życiu osobistym albo mierzy się z problemami zdrowotnymi, które go przerastają. Być może będziesz w stanie mu pomóc, np. proponując zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Warto wykazać się otwartością i zrozumieniem, nawet jeśli zmiany w zachowaniu wynikają z kłopotów z firmą. Pokaż drugiej osobie, że jeśli sygnalizuje jakiś problem, można spróbować go rozwiązać bez podejmowania drastycznych decyzji, np. składania wypowiedzenia i odejścia z firmy. Oczywiście, jeśli jest to możliwe.

Co możesz zrobić, aby pracownicy chcieli zostać w firmie?

 • Zadbaj o komunikację i atmosferę

Dbaj o dobrą atmosferę w pracy i jasno mów o tym, że w firmie ważna jest komunikacja. Jeśli pojawia się jakikolwiek problem, staraj się jak najszybciej reagować i próbować go rozwiązać – nie czekaj, aż eskaluje i emocje sięgną zenitu. To samo dotyczy zaangażowania i osiągnięć – doceniaj efekty pracy i nie bój się mówić głośno, że dana osoba lub zespół są bardzo cenne dla firmy. Ludzie lubią, kiedy ich starania są zauważane i nagradzane.

 • Daj pracownikom możliwość rozwoju i poczucia sprawczości

Jeśli poznasz cechy oraz predyspozycje pracowników, będziesz w stanie zapewnić im odpowiednią ścieżkę rozwoju zawodowego. Aby to zrobić, możesz wykorzystać takie narzędzia jak testy psychometryczne tworzone przez nas w Master Management Poland.

Certyfikowane testy, akredytowane m.in. przez The British Psychological Society, pomogą w stworzeniu profilu każdego pracownika, dzięki czemu poznasz osobowość, motywację oraz talenty poszczególnych osób. Jeśli pracownik zobaczy, że inwestujesz w jego rozwój i uwzględniasz jego pomysły oraz uwagi podczas realizacji projektów, będzie czuł, że ma realny wpływ na działania firmy.

 • Troszcz się o life-work balance

Sprawiedliwie rozdzielaj zadania i pamiętaj, że pracownicy nie tylko chcą, ale i muszą mieć życie prywatne, czas dla rodziny lub na realizację swoich pasji. Inaczej będą sfrustrowani i przemęczeni, co będzie miało negatywny wpływ na ich efektywność w pracy.

 • Wynagrodzenie oraz benefity są ważne

Wynagrodzenie to jeden z najważniejszych motywatorów – powinno uwzględniać nie tylko kwalifikacje czy doświadczenie, ale i zaangażowanie oraz wkład w rozwój firmy. Koniecznie trzeba też brać pod uwagę sytuację gospodarczą kraju oraz zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy. Nie zapominaj o atrakcyjnych benefitach i elastycznych godzinach pracy. Pracownicy będą chcieli pozostać w firmie, jeśli zapewnisz im dobrą atmosferę w pracy, odpowiednie wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Category: Wskazówki, Artykuły
Tags: talent, rotacja