{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Testy poznawcze a psychologia zarządzania - co musisz wiedzieć?

Zarządzanie pracą innych osób wymaga szczególnych kompetencji. Ich ocena wciąż jest wyzwaniem dla rekruterów_rek, co często przekłada się na problemy w selekcji na stanowiska managerskie. Ich rozwiązaniem mogą stać się testy poznawcze.

Testy psychologiczne w rekrutacji managerów

Umiejętności, które musi posiadać dobry i skuteczny manager, są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony obejmują kompetencje niezbędne w konkretnej branży, które odnoszą się zarówno do sfery teoretycznej, jak i praktycznej. Z drugiej strony stałym elementem procesów rekrutacji managerów jest ocena kompetencji miękkich. Bardzo często opiera się jednak wyłącznie na rozmowie i realizacji określonych scenariuszy, co na dobrą sprawę uniemożliwia uzyskanie miarodajnych informacji o kandydacie_tce.

To duże ryzyko z perspektywy organizacji, która może powierzyć zarządzanie ludźmi osobom bez odpowiednich kompetencji. Można je zredukować dzięki testom psychologicznym. Poza standardowymi analizami cech osobowości pozwalającymi określić, jaką rolę najchętniej przyjmuje kandydat_tka i jak prezentują się jego/jej predyspozycje liderskie, wysoką skutecznością charakteryzuje się test zdolności poznawczych.

Inteligencja kognitywna w zarządzaniu ludźmi

Umiejętności kognitywne odnoszą się do sposobu przyswajania informacji, ich przetwarzania i wykorzystywania w praktyce. Reprezentują więc kompetencje niezwykle ważne z perspektywy nowoczesnego konkurencyjnego rynku: obejmują między innymi logiczne myślenie, wyszukiwanie wzorców, analizowanie danych, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji na podstawie odpowiednich przesłanek.

Inteligencja kognitywna jest utożsamiana z wrodzonym, biologicznym potencjałem, określa więc naturalne predyspozycje konkretnej osoby. Oczywiście funkcje poznawcze są również niezwykle ważne w przypadku stanowisk managerskich. Pozwalają nie tylko efektywniej i lepiej wykonywać swoje obowiązki, ale również wydajniej zarządzać zespołem i rozwijać go zgodnie z ustaloną strategią.

Na czym polegają testy poznawcze?

Procesy rekrutacyjne dotyczące stanowisk managerskich są zwykle zdecydowanie dłuższe i bardziej złożone niż w przypadku rekrutacji specjalistów. Nie warto jednak rezygnować z dodatkowych badań. Po pierwsze: pozwalają na podjęcie lepszej decyzji i skuteczniejszą selekcję odpowiednich kandydatów. Po drugie: same w sobie oznaczają oszczędność czasu i środków. Testy kognitywne ACE organizowane przez nas w Master-HR bazują na Komputerowych Testach Adaptacyjnych.

Dzięki temu uzyskanie miarodajnego rezultatu zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut, a sam test pozwala na zbadanie inteligencji kognitywnej każdego kandydata. Proces wciąż może przebiegać więc sprawnie. Rekruterzy_rki zyskają natomiast kompleksowy portret osoby, co umożliwi podjęcie decyzji bazującej na obiektywnych przesłankach.

Szkol liderów zgodnie z ich predyspozycjami

Testy kognitywne są przede wszystkim wykorzystywane w procesach rekrutacji, ale nie oznacza to, że nie można ich zastosować również w innych scenariuszach. Warto sięgnąć po nie już w trakcie współpracy, np. w ramach prowadzonych wewnątrz wielu organizacji akademii liderów, których zadaniem jest kształcenie umiejętności managerskich specjalistów oraz poszukiwanie talentów, które mogłyby awansować wewnątrz struktur firmy.

Dzięki temu planowanie rozwoju pozyskanych wcześniej pracowników będzie bazowało na realnych kompetencjach i wrodzonych predyspozycjach. Z perspektywy organizacji może to również oznaczać duże oszczędności w porównaniu z przeprowadzaniem skomplikowanych i kosztownych procesów rekrutacyjnych.

Category: Wskazówki, Publikacje
Tags: testypoznawcze, testykognitywne, inteligencjapoznawcza, testpoznawczy, testkognitywny

Data: 15.12.2023