{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kluczowe zagadnienia dotyczące testów i certyfikacji.

Termin Certyfikacji ACE - 06.09.2023r.

Część 1: Moduły szkoleniowe oraz quizy sprawdzające stopień zapamiętania nabytej wiedzy.

  • Wstęp do ACE oraz podstawowy model i struktura narzędzia,
  • Budowa testu, zawartość i zarządzanie danymi
  • Dobre praktyki dotyczące wykorzystania testów i określenie poziomu dopasowania kandydata w oparciu o test kognitywny.

Częśc 2: Szkolenie z udziałem trenera (online)

Głównym tematem szkolenia są zagadnienia dotyczące prognozowania i pomiaru potencjału, profesjonalnej wiedzy oraz umiejetnosci uczenia się.

  • Dostosowanie poziomu umiejętności do wykonywanych zadań
  • Wybór właściwej osoby w oparciu o pomiar potencjału
  • Zbudowanie efektywnego procesu poszukiwania (screening) i doboru kandydatów

Część 3: Warsztaty z udziałem trenera (online)

Interakcja z innymi uczestnikami kursu oraz dodatkowe ćwiczenia przybliżają praktyczną stronę narzędzia ACE.

  • Zbudowanie szczegółowych kryteriów stanowiskowych w oparciu o umiejetności kognitywne.
  • Udzielanie informacji zwrotnej na temat wysokich i niskich wyników testów
  • Wykorzystanie analizy danych dostępnych na platformie Master People.

Jeżeli jesteś zainteresowany_a Certyfikacją, skontaktuj się z nami na adres mailowy: info@master-hr.pl lub zadzwoń pod numer: +48 732 724 766