{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Cele i benefity Certyfikacji EASI

Termin Certyfikacji EASI - 14.05.2024 - online Teams.

Część 1: Warsztat certyfikacyjny EASI wyposaży Cię w umiejętności i wiedzę niezbędną do profesjonalnego stosowania testu i analizy raportów EASI w praktyce. EASI to test typologiczny, oparty na teorii Wielkiej Piątki, który jest powszechnie uznawany za jeden z najbardziej rzetelnych i trafnych narzędzi psychometrycznych dostępnych na rynku.

  • Wstęp do EASI - model i struktura narzędzia
  • Budowa testu, zawartość i zarządzanie danymi
  • Dobre praktyki dotyczące wykorzystania testu i udzielania informacji zwrotnych

Część 2: Szkolenie z trenerką_rem online (MS Teams - jeden dzień - grupa 4-5 osobowa)

- Praktyczne zastosowanie modelu EASI w codziennej pracy
- Wykorzystanie modelu EASI do wspierania budowania zwycięskich zespołów
- Analiza stylów i efektywne stosowanie różnych stylów komunikacji
- Zwiększenie elastyczność w porozumiewaniu się ze współpracownikami
- Świadome kształtowanie wizerunku

Benefity dla Ciebie:
Doskonalenie umiejętności zawodowych - Poznanie i zrozumienie mechaniki oraz interpretacji wyników testu EASI, co przekłada się na większą kompetencję w pracy z narzędziami psychometrycznymi.
Uzyskanie imiennego Certyfikatu - Pozytywne zakończenie warsztatów daje uczestnikowi uprawnienia do samodzielnego korzystania z testu EASI w praktyce zawodowej.
Rozwój osobisty - Możliwość pogłębienia wiedzy o własnych predyspozycjach, mocnych stronach i obszarach do rozwoju.
Networking - Szansa na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń z innymi specjalistami z branży.

Wzrost wartości rynkowej - Posiadanie certyfikatu EASI stanowi znaczący atut w CV, podnosząc Twoją atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców i klientów.
Szerokie zastosowanie testu - EASI może być wykorzystywany w różnorodnych kontekstach, takich jak rozwój zawodowy, sukcesja, wsparcie rekrutacji czy coaching.
Pewność działania - Dzięki gruntownemu szkoleniu masz pewność, że korzystasz z testu EASI w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.


Korzyści dla organizacji:
Zwiększenie jakości procesów HR - Dzięki wykorzystaniu testu EASI w procesach rozwojowych oraz oceny pracowników, organizacja ma możliwość dokładniejszego dopasowania talentów do stanowisk oraz identyfikacji obszarów do rozwoju.
Oszczędność czasu i zasobów - EASI pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne identyfikowanie kompetencji i predyspozycji kandydatów_tek, co skraca czas rekrutacji i zmniejsza ryzyko błędnych decyzji personalnych.
Rozwój i retencja talentów - Poprzez indywidualne podejście do pracowników i dostosowanie ścieżek rozwojowych do ich predyspozycji, organizacja zyskuje narzędzie do zwiększenia zaangażowania i lojalności zespołu.
Wzmocnienie marki pracodawcy - Inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników i stosowanie nowoczesnych narzędzi w procesach HR wzmacnia pozytywny wizerunek organizacji na rynku pracy.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem certyfikacyjnym w formie online.

EASI testy typologiczny:

Model testu typologicznego EASI zbudowany był w oparciu o Pięcioczynnikowy Model Osobowości BIG FIVE (PMO) Paula Costy i Roberta McCrae. WIELKA PIĄTKA jest współczesną i wiodącą teorią w badaniach świata i znajduje się w badaniach na całym, przez co można nazwać międzykulturowym i uniwersalnym modelem. Analiza czynnikowa modelu EASI wykazała dobrą komunikację konstrukcji w odniesieniu do procesora modelu pięcioczynnikowego osobowości.

Jeżeli jesteś zainteresowany_a Certyfikacją, skontaktuj się z nami na adres mailowy: info@master-hr.pl lub zadzwoń pod numer: +48 732 724 766