{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Cele i benefity Certyfikacji MPA

Terminy Certyfikacji: 21.05. i 28.05.2024 godz. 9.00-13.30 - online Teams.

Część 1: Certyfikacja Master Person Analysis (MPA) skupia się na głębokim zrozumieniu i zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych testów osobowości zawodowej.

Test jest oparty na powszechnie uznanej teorii Wielkiej Piątki, co gwarantuje jego solidne podstawy naukowe. Uczestnicy_czki zdobędą umiejętności niezbędne do interpretacji wyników i ich praktycznego wykorzystania w różnych kontekstach zawodowych.
 • Wstęp do MPA oraz podstawowy model i struktura narzędzia
 • Budowa testu, zawartość i zarządzanie danymi
 • Dobre praktyki dotyczące wykorzystania testu i udzielania informacji zwrotnej (feedback)

Część 2: Szkolenie z udziałem ekspertki_rta (MS Teams online - dwa dni - grupa 4-5 osobowa)

Benefity dla uczestnika_czki:

Kompetencje w zakresie testu MPA: Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania testu MPA i interpretacji jego wyników.

 • Ocena dopasowania kandydata do funkcji/zadań na danym stanowisku
 • Budowanie kryteriów: indywidualnych i grupowych
 • Wybór najlepszego kandydata do wymagań stanowiskowych
 • Interpretacja wyników testu
 • Zbudowanie efektywnego procesu poszukiwania i wyboru kandydatów

Rozwój zawodowy: Poszerzysz kwalifikacje i zdobędziesz prestiżowy certyfikat, który wyróżnia Cię na rynku pracy.
Zastosowanie w praktyce: Wykorzystasz przewagi testu w procesach rekrutacyjnych, szkoleniach, rozwoju osobistym i zawodowym.
Zrozumienie teorii Wielkiej Piątki: Pogłębisz wiedzę na temat jednej z najbardziej cenionych teorii w psychometrii.

Korzyści dla organizacji:

Precyzyjne narzędzie rekrutacji: Test MPA pozwala dokładnie określić osobowość kandydatów_tki, pełnione role w zespole i spójność z kulturą firmy.
Rozwój pracowników: Możliwość zastosowania testu w planowaniu ścieżek kariery, szkoleniach, programach rozwojowych czy sukcesji.
Zwiększenie efektywności zespołu: Zrozumienie osobowości pracowników pozwala na lepsze dopasowanie zadań do ich predyspozycji i budowanie różnorodnych zespołów.
Inwestycja w jakość: Korzystanie z narzędzia o wysokiej trafności i rzetelności zapewnia wiarygodność podejmowanych decyzji.

Inwestycja w przyszłość: Warsztaty certyfikacyjne MPA to inwestycja w przyszłość. Dla uczestnika_czki to szansa na rozwój zawodowy i zdobycie cennych kompetencji. Dla organizacji to narzędzie do optymalizacji procesów związanych z pozyskaniem i utrzymaniem talentów oraz budowaniem zwycięskich zespołów.

Kurs certyfikacyjny jest adresowany do wszystkich pracujących z ludźmi: HR, trenerów_rek, coach'y, rekruterek_ów, konsultantów biznesowych, doradców zawodowych, osób zajmujących się rozwojem osobistym i szkoleniowców. Kurs nie wymaga wykształcenia specjalistycznego w tym psychologicznego.

MPA - Master Person Analysis

Test osobowości zawodowej, który bada 9 cech głównych, istotnych dla osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. MPA dostarcza wnikliwych informacji dotyczących kandydatów, pracowników i zespołów.

 • Orientacja na rezultat
 • Samouznanie
 • Energia w działaniu
 • Kontrola emocji
 • Kontakty społeczne
 • Zaufanie
 • Orientacja na szczegóły
 • Myślenie zachowawcze
 • Myślenie abstrakcyjne


Wszystkie kursy certyfikacyjne kończą się egzaminem realizowanym w formie online. Egzamin jest dostępny po ukończeniu drugiego modułu szkoleniowego. Każdy certyfikowany użytkownik_czka może pobrać dyplom Master International, a następnie poinformować o uzyskaniu certyfikacji swoją sieć kontaktów na Linkedin, Facebook.

Udzielamy także niezbędnego wsparcia merytorycznego oraz technicznego w trakcie i po certyfikacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany_a Certyfikacją, skontaktuj się z nami na adres mailowy: info@master-hr.pl lub zadzwoń pod numer: +48 732 724 766