{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

ACE - zdolności poznawcze pozwalają przewidzieć wyniki i przyszłe sukcesy

Test zdolności poznawczych ACE pomaga firmom wybrać właściwą osobę na podstawie jej potencjału. Ocenia kompetencje w zakresie logicznego rozumowania analitycznego oraz przewiduje wyniki i przyszłe sukcesy.


Co zyskasz?

ACE daje możliwość wyboru właściwej osoby w oparciu o jej potencjał

ACE jest cennym testem na szybko zmieniającym się rynku pracy, który w coraz większym stopniu wymaga pracowników posiadających potencjał do zdobywania i stosowania nowej wiedzy oraz logicznego rozumowania w miarę rozwoju firmy. ACE umożliwia:

Analiza na podstawie potencjału

Wybór kandydatów na podstawie ich potencjału

Ograniczenie uprzedzeń

Ograniczenie stronniczości

Poprawę jakości

Poprawę jakości zatrudnienia

Zmniejszenie ryzyka

Zmniejszenie ryzyka niewłaściwego zatrudnienia na podstawie problemów z wydajnością

Dlaczego ACE?

ACE mierzy maksymalny potencjał poznawczy

ACE to test zdolności poznawczych, który mierzy trzy domeny poznawcze:

 • numeryczną
 • przestrzenną
 • werbalną

ACE to "power test" oparty na technologii Komputerowego Testu Adaptacyjnego (CAT). Oznacza to, że ACE mierzy maksymalny potencjał poznawczy osoby, automatycznie dostosowując poziom trudności pytań do poziomu umiejętności osób badanych.

Umożliwia regulację stopnia złożoności, poziomu precyzji i czasu oceny. Test potwierdzający umożliwia potwierdzenie wyniku testu. Jest dostępny także w wersji niewerbalnej dla respondentów z dysleksją.

ACE - zdolności poznawcze pozwalają przewidzieć wyniki i przyszłe sukcesy | Master Value People

Rozpocznij już dziś!

Zmierz zdolność do
radzenia sobie ze złożonością

ACE nadaje się do stosowania w przypadku osób, dla których istotna jest zdolność przyswajania nowej wiedzy lub radzenia sobie ze złożonością. ACE jest stosowany głównie w:

 • Rekrutacji i selekcji
 • Zarządzaniu talentami

Może być stosowany wobec pracowników lub menedżerów na wszystkich poziomach organizacji.

Język
ACE jest dostępne w językach: angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, norweskim, polskim, rosyjskim, szwedzkim i włoskim.

Normy
Istnieją normy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
ACE spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla testów zawodowych. Sporządzono obszerną dokumentację.

Sprawdź, jak działa ACE

Ponad 95% wszystkich organizacji każdego roku zatrudnia niewłaściwych ludzi.

Koszty nietrafionej rekrutacji są wysokie.

Dokumentacja

Jakie dowody naukowe wspierają ACE?

ACE jest testem zdolności poznawczych opartym na teorii czynnika G (inteligencji podstawowej). Ocenia kompetencje w zakresie logicznego rozumowania analitycznego – identyfikowania wzorców i złożonych relacji w informacjach, wyciągania wniosków i osiągania wyników. W ACE dostępne są trzy domeny poznawcze:

 • numeryczna
 • przestrzenna
 • werbalna

ACE bazuje na technologii Komputerowego Testu Adaptacyjnego (CAT). Oznacza to, że ACE mierzy maksymalny potencjał poznawczy osoby, automatycznie dostosowując poziom trudności pytań do poziomu umiejętności osób badanych.

ACE posiada kilka norm krajowych i międzynarodowych. Połączone próby norm zawierają ponad 32 000 odpowiedzi.

ACE jest dostępny w językach: angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, norweskim, polskim, rosyjskim, szwedzkim i włoskim.

Przy wyborze narzędzia testowego zalecamy zwrócenie uwagi na jego rzetelność i trafność. Rzetelność i trafność testów potwierdzono obszerną dokumentacją.

Ważność
Trafność zewnętrzna: wykazano, że kryteria ACE pozwalają przewidzieć wyższe wyniki pracy w sprzedaży w dużej firmie detalicznej (r = 0,42 dla zdolności przestrzennych).

 • Trafność teoretyczna: badania symulacji komputerowej ACE wykazały korelację r = 0,89 między wynikami rzeczywistymi i szacunkowymi.
 • ACE opiera się na wcześniejszym teście czynnika G Master, który wykazuje wysoką korelację (r = 0,7) z dobrze znanym testem czynnika G testu matryc progresywnych Ravena (APM).
 • Różnicowe funkcjonowanie elementów (DIF): DIF odrzucono w odniesieniu do płci, poziomu zatrudnienia i wykształcenia. Wskazuje to, że ACE sprawdza się równie dobrze w różnych grupach.

Rzetelność

 • Rzetelność (1-SE2): standardowa precyzja = 0,71 i wysoka precyzja = 0,83

Wysokie standardy
równają się
wysokiemu zaufaniu

ACE jest opracowywany w oparciu o międzynarodowe standardy i wytyczne oraz został zweryfikowany przez zewnętrznych specjalistów w dziedzinie profesjonalnych testów psychometrycznych.

Klienci

Firmy, którym pomogliśmy w pozyskiwaniu talentów

Zbieramy dobre historie o tym, jak dzięki naszym rozwiązaniom nasi klienci tworzą wymierną wartość. Najlepszy efekt uzyskuje się poprzez dostosowanie metody do indywidualnych potrzeb firmy, bez względu na jej rozmiary. Nie ma dwóch takich samych historii.

"Przejście do Metis było dość łatwe i szybko zacząłem działać. Jakość procedur jest kluczową wartością dla firmy Poolia i stanowi ważny element jej podejścia do rynku. Wynik ACE (zdolność do logicznego, analitycznego rozumowania) jest bardzo ważny w przypadku specjalistów i pracowników wyższego szczebla. ACE i Metis odpowiadają naszym wysokim standardom jakości procesów i dostaw do klientów. ACE łatwo zastosować w praktyce, a jego elastyczność pozwala na szybkie dopasowanie go do potrzeb klientów".

- Eva Björkegren – Recruitment Consultant - Poolia