{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Test Wielkiej Piątki w budowaniu zwycięskich zespołów projektowych.

Na co zwrócisz uwagę u kandydatów_tek, budując zespół projektowy? Na umiejętności? Wiedzę? A może ważniejsze będzie doświadczenie danej osoby? Oczywiście kompetencje twarde są ważne, ale mogą okazać się niewystarczające, jeśli chcesz zbudować zwycięską drużynę. Warto zainteresować się testem Wielkiej Piątki. Sprawdź, jak może pomóc Ci w budowaniu zespołu i w jakiej branży ma najlepsze zastosowanie!

Koncepcja Wielkiej Piątki

Specjaliści z dziedziny psychologii od dawna próbują ustalić, ile dokładnie cech osobowości istnieje. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci powstało wiele koncepcji i teorii, które sugerowały różne liczby. Na przykład lista Gordona Allporta zawierała 4000 cech osobowości, Raymond Cattell wyróżnił 16 wymiarów osobowości, a Hans Eysenck z kolei zaproponował teorię trzyczynnikową.

Jednak w literaturze z zakresu psychologii biznesu za najbardziej rzetelną i najlepiej przebadaną uznaje się koncepcję Wielkiej Piątki. To pięcioczynnikowy model osobowości człowieka, którego twórcami są amerykańscy psychologowie – Paul Costa i Robert McCrae. Wielka Piątka powstała na bazie badań wcześniej wymienionych naukowców. Costa i McCrae wyodrębnili pięć czynników tworzących osobowość człowieka: otwartość na doświadczenie, sumienność, ekstrawersję, ugodowość i neurotyczność.

Test składa się z kilkudziesięciu pytań, podczas którego każdy czynnik badany jest pod kątem natężenia – może być ono wysokie lub niskie. Przykładowo, osoba o wysokim natężeniu ekstrawersji jest ekstrawertykiem, natomiast z niskim natężeniem – introwertykiem.

W jaki sposób Test Wielkiej Piątki może pomóc w budowaniu zespołu projektowego?

Niemal wszystkim firmom zależy na jak największej efektywności, produktywności oraz skuteczności. Pracodawcy pragną również zminimalizować pojawianie się konfliktów w zespołach, które mogą przyczynić się do większej rotacji pracowników.

Zespół składający się z odpowiednio dopasowanych osób pod względem cech i kompetencji wyróżnia się lepszą komunikacją oraz lepiej rozdziela zadania. To przekłada się na większą efektywność pracy, a także eliminuje potencjalne spory na tle interpersonalnym. Jednak to nie wszystko. Taki zespół projektowy zwiększa szanse na zatrzymanie pracowników w firmie.

Przed rozpoczęciem rekrutacji warto stworzyć profil kompetencyjny, który składa się z pożądanych cech na określonym stanowisku, w danym zespole czy dziale. Najczęstszy podział to: kompetencje twarde i kompetencje miękkie.

Jest to o tyle ważne, że cechy osobowościowe odgrywają ogromną rolę w aspekcie zawodowym każdego człowieka. Jeśli dana osoba nie pasuje do reszty zespołu, nie odnajduje się w nim, a jej potrzeby nie są spełnione – wówczas może przejawiać się mniejszą efektywnością pracy, a ostatecznie odejść z firmy.

Z tego względu warto weryfikować nie tylko umiejętności i wiedzę kandydata, ale również dokonywać obiektywnej oceny cech osobowości - strzałem w dziesiątkę okaże się test Master EASI: zachowania i motywacje: https://master-hr.pl/testy-badania/easi-test-typologiczny/.

Dlaczego test EASI będzie tu optymalnym wyborem? Przede wszystkim dlatego, że jest oparty aż na czterech czynnikach z 5-czynnikowego modelu osobowości, który pozwala szybko ustalić, czy nasz potencjalny pracownik jest:

  • entuzjastą,
  • analitykiem,
  • wspierającym,
  • wdrażającym.

Bez wątpienia znacznie ułatwi to późniejsze przydzielanie zadań w toku codziennej pracy w firmie.

Czy test Wielkiej Piątki sprawdzi się w każdej branży?

Test Wielkiej Piątki może wspomóc proces rekrutacji i stanowić świetne uzupełnienie testu osobowości zawodowej. Do zidentyfikowania typów osobowości służy wyżej wymieniony test typologiczny. Warto go wykonać szczególnie w przypadku stanowisk, w których cechy osobowości są kluczowe do realizacji projektu.

Co ważne, test Wielkiej Piątki to zbiór cennych informacji nie tylko dla pracodawcy czy kierownika zespołu, ale również dla danego pracownika – szczegółowa analiza wyników ułatwia znalezienie segmentu na rynku pracy, w którym poszczególna osoba czuje się najlepiej. Dlatego zdecydowanie warto wykonać ten test również dla swojej wiedzy.

Category: Artykuły, Publikacje
Tags: WielkaPiatka, CostaMcCrae, EASI, Master, zachownia, motywacje, PicioczynnikowyModelOsobowosci, ZwycieskieZespoly, zespol

Data: 12.04.2024