{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

EASI - Test typologiczny.
Identyfikacja motywacji i zachowań.

Test typologiczny EASI ułatwia zrozumienie, co kieruje ludźmi, wpływa na powstawanie zrównoważonych, dobrze funkcjonujących i wydajnych zespoły oraz wspiera przywództwo.


Co zyskasz?

EASI zapewnia wgląd
w cechy psychologiczne

Testy typologiczne EASI dostarczają managerom i HR wiedzy na temat cech psychologicznych, które leżą u podłoża zachowań ich zespołów i pracowników. Wiedza o tym, co kieruje ludźmi, może pomóc wykorzystać siłę różnorodności. EASI umożliwia:

Określenie typu osobowości

Można zidentyfikować typ osobowość i czynniki motywujące obecnych pracowników i zespoły.

Skuteczną komunikację

Uzyskasz wspólne ramy dla skutecznej komunikacji w kwestiach związanych z ludźmi.

Budowanie zwycięskich zespołów

Możesz oceniać, zestrajać i budować zwycięskie zespoły oraz efektywność wewnętrzną.

Fakty dotyczące osobowości

Możesz oceniać, zestrajać i budować zwycięskie zespoły oraz efektywność wewnętrzną.

Korzystna dynamika

Możesz przekuć specyficzne cechy ludzkiej osobowości w korzystną dynamikę i sukces biznesowy.

Dlaczego EASI?

Praktyczne narzędzie pozwalające sprostać codziennym wyzwaniom

EASI to test typologiczny oparty na czterech czynnikach z Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości, które podzielone są na dwie osie orientacyjne: osoba vs. zadanie; kontrola vs. uczestnictwo. EASI klasyfikuje ludzi na cztery podstawowe typy na podstawie wyników testów:

 • Entuzjasta
 • Analityk
 • Wspierający
 • Realizator

Jest często wykorzystywany do rozwoju jednostek i grup poprzez pomoc w poprawie komunikacji. To praktyczne narzędzie pozwalające sprostać codziennym wyzwaniom związanym z relacjami.

EASI składa się z dwóch części: Zachowanie i Motywacja – które mogą być stosowane razem lub osobno, w zależności od celu badania.

EASI - Test typologiczny. Identyfikacja motywacji i zachowań | Master Value People

Rozpocznij już dziś!

Skierowany do pracowników i managerów wszystkich szczebli

EASI jest narzędziem rozwojowym, może być stosowany na wszystkich poziomach w organizacji, tak dla pracowników, jak i menedżerów. Tworzy wartość w wielu kontekstach:

 • Rozwój i współpraca
 • Nauczanie/szkolenia
 • Budowanie zespołu
 • Indywidualny rozwój
 • Coaching
 • Doradztwo zawodowe
 • Ocena wyników pracowników
 • Rozwój kultury organizacyjnej


Język
EASI jest dostępny w językach: polskim, duńskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, norweskim i szwedzkim.

Normy
Istnieją normy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Sprawdź, jak działa EASI

Ponad 95% wszystkich organizacji każdego roku zatrudnia niewłaściwych ludzi.

Dokumentacja

Jakie dowody naukowe wspierają EASI?

EASI jest testem typologicznym opartym na pięcioczynnikowym modelu osobowości i zawiera treści dotyczące czterech z pięciu czynników: Otwartość, Sumienność, Ekstrawersja i Ugodowość. EASI podkreśla związek między codziennym stylem zachowania a stylem motywacji, co stanowi klucz do rozwoju osobistego i zespołowego.

EASI klasyfikuje ludzi na cztery podstawowe typy: Entuzjastę, Analityka, Wspierającego i Realizatora. Jest narzędziem wykorzystywanym do rozwoju jednostek i grup poprzez pomoc w poprawie komunikacji.

EASI nadaje się do stosowania z pracownikami na wszystkich poziomach w wielu różnych zastosowaniach:

 • Budowanie zespołu
 • Rozwijanie współpracy
 • Szkolenie
 • Porady dotyczące kariery
 • Ocena wyników pracowników
 • Rozwój kultury organizacyjnej
 • Rozwój indywidualny
 • Coaching

EASI posiada kilka standardów krajowych oraz standard międzynarodowy. Połączone próby norm zawierają ponad 20 000 odpowiedzi.

Przy wyborze narzędzia testowego zalecamy zwrócenie uwagi na jego rzetelność i trafność. Rzetelność i trafność testów potwierdzono obszerną dokumentacją.

Ważność
Trafność zewnętrzna: osoby biorące udział w teście oceniają uzyskane typy jako rzetelne i trafne: 94% uczestników oceniło zgodność pomiędzy zachowaniem w pracy a EASI jako "bardzo dobrą".

 • Trafność teoretyczna: średnie korelacje między pozycjami w każdej skali są bardzo wysokie (r = 0,55).
 • Analiza czynnikowa modelu wykazała dobrą trafność teoretyczną w odniesieniu do modelu pięcioczynnikowego.
 • Różnicowe funkcjonowanie elementów (DIF): DIF odrzucono w odniesieniu do płci, kraju, wieku i poziomu wykształcenia. Jest to mocny dowód na to, że EASI sprawdza się równie dobrze, gdy jest stosowany w różnych grupach.
Rzetelność
 • Alfa Cronbacha: średnia Zachowania α = 0,87 i średnia Motywacji α = 0,89.

Wysokie standardy
równają się wysokiemu zaufaniu

EASI został opracowany w oparciu o międzynarodowe standardy i wytyczne, a także poddany weryfikacji przez zewnętrznych specjalistów w dziedzinie profesjonalnych testów psychometrycznych.

Kliencie

Firmy, którym pomogliśmy w pozyskiwaniu talentów

Zbieramy dobre historie o tym, jak dzięki naszym rozwiązaniom nasi klienci tworzą wymierną wartość. Najlepszy efekt uzyskuje się poprzez dostosowanie metody do indywidualnych potrzeb firmy, bez względu na jej rozmiary. Nie ma dwóch takich samych historii.

"Współpracujemy z działem zasobów ludzkich w sposób strategiczny, a teraz uzyskujemy kolejną korzyść w postaci dodatkowej warstwy danych, które możemy wykorzystać do rozwoju naszej działalności. Dzięki temu możemy dokonywać kwalifikacji zarówno poszczególnych osób, jak i całej organizacji".

- Trine Ankjær - HR Manager - BDO