{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Master Person Analysis - Osobowość zawodowa.
Wybierz i zatrzymaj talenty.

Test osobowości MPA identyfikuje cechy zachowania niezbędne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. MPA pomaga firmom zoptymalizować proces selekcji poprzez identyfikację potencjału i talentów.


Master Person Analysis - MPA - Osobowość zawodowa | Master Value People

Co zyskasz?

Podejmuj lepsze decyzje, ogranicz niepewność

MPA zapewnia HR i managerom istotny wgląd w cechy osobowościowe kandydatów oraz pomaga wybrać i zatrzymać odpowiednie osoby na danym stanowisku. MPA umożliwia podejmowanie lepszych i bardziej rozważnych decyzji dotyczących zasobów ludzkich w celu zwiększenia rentowności, ograniczenia niepewności i usprawnienia procesów personalnych.

Efektywne przepływy pracy

Tworzenie wydajnych przepływów pracy w celu skutecznej selekcji.

Doskonałe dopasowanie

Dopasowanie zmotywowanych pracowników do odpowiedniej pracy.

Zmniejszenie rotacji pracowników

Ograniczenie kosztownych zmian pracowników, oszczędność czasu i pieniędzy.

Dlaczego MPA?

Zidentyfikuj kluczowe cechy
osobowości w dziewięciu
właściwościach

MPA to test osobowości zawodowej opracowany przez psychologów. Ocenia i opisuje zachowanie w kontekście dziewięciu podstawowych właściwości, m.in. ukierunkowania na osiągnięcia, kontroli emocjonalnej i orientacji abstrakcyjnej. Są one podzielone na trzy główne obszary:

 • Siła ego
 • Czynniki społeczne
 • Styl pracy

Oprócz dziewięciu podstawowych właściwości istnieje szereg właściwości uzupełniających, które opierają się na ich kombinacji. Opisują one takie czynniki, jak niezależność, inicjatywa i motywacja.

Wyniki testów są przekazywane w przejrzystych raportach dostosowanych do różnych potrzeb, np. w przewodniku do rozmowy kwalifikacyjnej i raporcie dla kierownictwa.

Master Person Analysis - Osobowość zawodowa | Master Value People

Rozpocznij już dziś!

Odkryj potencjał,rozwijaj talent

MPA to wiarygodna ocena do celów wewnętrznych i zewnętrznych procesów rekrutacji i rozwoju. Nadaje się do wykorzystania w pracy z pracownikami i kierownikami wszystkich szczebli w różnych dziedzinach:

 • Selekcja
 • Rozwój indywidualny
 • Rozwój przywództwa
 • Aktywizacja zawodowa
 • Zarządzanie talentami
 • Rozwój organizacyjny
Język

MPA jest dostępny w językach: bułgarskim, chińskim (mandaryńskim), chorwackim, czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, węgierskim, włoskim, mongolskim, norweskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, rosyjskim, słowackim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim.

Normy

Istnieją normy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

 

Sprawdź, jak działa MPA

Ocena pracowników przez klientów wzrosła z 8,64 pkt do 9,73 pkt (10 pkt to maksimum).


Praktycznie "wszyscy nowi" pracownicy, zatrudnieni według kryteriów MPA, uzyskują ocenę 10 punktów.

Dokumentacja

Jakie dowody naukowe wspierają MPA?

MPA jest testem osobowości opartym na racjonalnym i statystycznym konstrukcie. Został opracowany przez Master International w Danii, gdzie psychologowie, psychometrycy i eksperci ds. danych dbają o utrzymanie wysokiego, międzynarodowego poziomu jakości.

MPA posiada wiele odmian krajowych, a także wspólną odmianę azjatycką i międzynarodową.

Angielską wersję językową sprawdziło i certyfikowało Centrum Testów Psychologicznych Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTC). Ta wersja MPA została wyróżniona znakiem jakości za spełnienie standardów branżowych dotyczących jakości testów – np. określonych przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Rzetelność i trafność testów potwierdzono obszerną dokumentacją.

Ważność
 • Trafność zewnętrzna: korelacja z wynikami w pracy (r = 0,42–0,44).
 • Trafność teoretyczna: MPA koreluje z NEO PI-R (mediana r = 0,61) i silnie koreluje z Inwentarzem Profilu Osobowości Gordona (mediana r = 0,75).
 • Trafność merytoryczna: zatwierdzona przez zespół ekspertów.
 • Trafność fasadowa: zatwierdzona przez ekspercką grupę panelową.
 • Zróżnicowanie Funkcjonowania Elementów (DIF): nie stwierdzono znaczącego DIF. Wskazuje to, że MPA sprawdza się równie dobrze w różnych grupach.
Rzetelność
 • Alfa Cronbacha: średnia α = 0,84.
 • Korelacja powtarzalności testu: mediana r = 0,83.
 • Rzetelność równoważności: mediana r = 0,84.

Wysokie standardy
równają się wysokiemu zaufaniu

MPA zarejestrowano w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym (BPS - British Psychological Society), które ocenia jakość testów psychologicznych.

Nasi Klienci

Firmy, którym pomogliśmy w pozyskiwaniu talentów

Zbieramy dobre historie o tym, jak nasi klienci tworzą wymierną wartość dzięki naszym rozwiązaniom. Najlepszy efekt uzyskuje się poprzez dostosowanie metody do indywidualnych potrzeb firmy, bez względu na jej rozmiary. Nie ma dwóch takich samych historii.

"Możemy nauczyć ich umiejętności, których potrzebują, ale nie możemy zmienić ich osobowości. To ona decyduje o tym, czy nadają się do pracy, którą oferujemy".

- Christian Sørensen – HR Manager - Stay U-nique